Cennik

 

CENNIK

JOGA    
 90 min zajęcia jednorazowe                45zł   
  4 kolejne wejścia 120zł
PILATES, FITNESS    
 60 min wejście jednorazowe/próbne   30zł
  2 kolejne wejścia   50zł
  3 kolejne wejścia   70zł
  4 kolejne wejścia   80zł
  8 kolejnych wejść 140zł
FLAMENCO, T. TOWARZYSKI, LATINO SOLO    
 60 min zajęcia jednorazowe    35 zł
  4 kolejne   100 zł
TRENING PERSONALNY   60 min  150 zł
ZAJĘCIA TANECZNE INDYWIDUALNE  60 min  120 zł
ZAJĘCIA DLA DZIECI:    
GORDONKI - zajęcia umuzykalniające   45 min     40 zł
  4 kolejne wejścia  100 zł
TANIEC, AKROBATYKA    
 45 min / 55 min jednorazowe     30 zł
    2 kolejne       50 zł
    3 kolejne     70 zł
    4 kolejne     80 zł
    6 kolejnych   120 zł
    8 kolejnych   140 zł
   12 kolejnych   200 zł
 90 min jednorazowe     45 zł
   4 kolejne   120 zł
       
     
  

Uczestnik może wykupić dowolną ilość wejść na wybrane zajęcia zgodnie z powyższym cennikiem ( nie dotyczy dzieci z grup reprezentacyjnych). 

Uczestnik może skorzystać z innych zajęć w ramach wykupionych wejściówek, jednakże tylko w terminie nie przekraczającym daty ważności karnetu, lub danego miesiąca kalendarzowego. 

Warunkiem uczestnictwa dzieci w reprezentacyjnych formacjach tanecznych: TWISTER i MAŁY TWISTER jest podpisanie przez rodziców lub opiekunów dzieci, odrębnej „Deklaracji Uczestnictwa Dziecka w Formacji Tanecznej”, która reguluje zasady przynależności do formacji.

KARNETY – warunki korzystania:

- karnety są wydawane przy wykupie minimum 4 kolejnych wejść.

- upoważniają do korzystania z zajęć dla dorosłych.

- karnety są na okaziciela i zachowują ważność przez 30 kolejnych dni od daty zakupu.

- na jeden karnet może wejść 1 lub więcej osób.

- karnety nie obejmują zajęć z tańca towarzyskiego, weselnego, zajęć dla dzieci i młodzieży oraz zajęć indywidualnych. 

Za zajęcia nie objęte karnetami płatności dokonujemy najpóźniej tuż przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w danym miesiącu (nie w trakcie!). Osoby, które nie dokonają wpłaty nie będą przyjmowane na zajęcia. Studio Tańca nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane  zajęcia z własnej winy (m.in. z powodu: choroby, zmiany planu innych zajęć, przeprowadzki do innego miasta, itp. Itd.). W przypadku odwołania zajęć przez Studio Tańca uczestnik otrzyma zwrot należnej kwoty za konkretne zajęcia. 

UWAGA!

Dla drugiego dziecka z tej samej rodziny przysługuje 10% zniżki, a dla trzeciego dziecka 20%.

Honorujemy karty Benefit Multisport, OKSystem i Fit profit.

Karty MultiSport - ZASADY KORZYSTANIA!

Informujemy, że wszyscy użytkownicy kart Multisport (Benefit) są zobligowani do dokonania rezerwacji zajęć oraz do wpłaty kaucji za te zajęcia. 

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z umową zawartą z firmą Benefit Systems, użytkownicy kart MultiSport korzystający z Zajęć Joga, są zobowiązani do uiszczenia dopłaty w wysokości 10 PLN do każdorazowego wejścia w naszym obiekcie.

Podczas dokonywania rezerwacji zajęć pobierana jest kaucja w wysokości odpowiadającej ilości wejść, zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Kaucja jest zwrotna w całości na koniec danego okresu rezerwacji, jeśli wszystkie zarezerwowane wejścia zostaną wykorzystane (w terminie pierwotnej rezerwacji lub w ramach odpracowania).

Zajęcia można odpracować tylko w ustalonym okresie rezerwacji.

Kaucja przechodzi na własność Studia w razie nieodwołania lub niewykorzystania rezerwacji zajęć.

W przypadku utracenia kaucji klient będzie musiał wpłacić następną kaucję, by móc skorzystać z kolejnych zajęć.

Posiadacz karty jest zobowiązany pokazać oprócz karty, dowód osobisty lub inny dokument aby mógł potwierdzić swoją tożsamość prowadzącemu.

Po akceptacji aktywnej karty przez terminal (urządzenie sprawdzające ważność karty) osoba podpisuje się na specjalnie do tego przygotowanym formularzu.

    Logo Benefit Systems m    OKsys m    zumba-logo-horizontal m

Liczba wejść na nową stronę:

129151

         

Copyright © 2008-2012 by Studio tańca i ruchu TWIST